SIBERUT  – TAJEMNÝ OSTROV ŠAMANŮ  – LÉČEBNÝ PROGRAM

JEDINEČNÁ MOŽNOST BÝT PŘI SKUTEČNÉM LÉČEBNÉM OBŘADU!!!

Každý z účastníků bude mít možnost promluvit se šamanay o svých zdravotních potížích a případně se nechat léčit!!!

Expedice DO NITRA OSTROVA S NEJVĚTŠÍ KONCENTRACÍ ŠAMANŮ NA SVĚTĚ. Jejich DOMY JSOU ZDOBENY LEBKAMI OPIC a KOSTMI JINÝCH ZVÍŘAT. Budete SVĚDKY REÁLNÉHO LÉČENÍ NEMOCÍ. Je to JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST VIDĚT SKUTEČNÉ PŘÍRODNÍ ŠAMANY V AKCI. První léčení byl VELMI SILNÝ ZÁŽITEK nejen pro mne, ale i pro přihlížející kamarády. Nikdo z nich si netroufl fotografovat ani filmovat, přestože mohli. BYLO TO EXTRÉMNĚ SILNÉ. Neuvěřitelná atmosféra pro toho, kdo to nezažil! Nyní MÁTE ŠANCI ZAŽÍT TO, CO ZAŽILO JEN MÁLO BĚLOCHŮ!!! A můžete i fotografovat nebo filmovat. Nemusíte se bát, na Siberutu je pouzé bílá magie. Rodiče se musí zaručit za syna, který chce být šamanem, že bude působit jen dobro…

Neopakovatelné zážitky!!!

Termín bude upřesněn měsíc až dva měsíce před akcí, podle toho, jak budou jezdit lodě na Siberut. Obvykle je to ve ST tam a ve ČT zpět. Na tuto expedici bude pravděpodobně navazovat další naše expedice na Papuu ke Stromovým lidem. Bude v termínu před Siberutem. Obě akce lze spojit…

Více fotografií a články najdete na: www.JahodaPetr.cz/…ce-2004.html , křest magazínu CESTOPISY

Fotografie, které jsou zde, byly všechny pořízeny v prosinci 2012…

podrobnější informace

Expedice do nitra ostrova polonahých Mentawajů, divokých potomků lidojedů, kteří si dodnes zdobí svá obydlí lebkami, brousí si zuby do špiček, tetují si celá těla a loví otrávenými šípy. Poznáte co je to skutečná drsná džungle, nádherný prales a lidé na Siberutu. Středně náročné.

SIBERUT je MALÝ OSTRŮVEK, ležící V INDICKÉM OCEÁNU, patřící pod správu Indonéské republiky. Leží kousek pod rovníkem NA ZÁPAD OD OSTROVA SUMATRA. Geograficky spadá do SOUOSTROVÍ MENTAWAJSKÝCH OSTROVŮ. Je pro nás zajímavý především tím, že PŮVODNÍ OBYVATELÉ – MENTAWAJOVÉ – ještě STÁLE ŽIJÍ STARÝM ZPŮSOBEM ŽIVOTA. Hlavní potravinou je jim SÁGOVÁ PALMA. Z jejích kmenů vyrábí ságovou mouku, z listů střechy svých domů, pečou v nich jídlo, ženy z nich dělají sukénky a muži si z vláken získaných ze ságové palmy vyrábí bederní roušky. SÁGOVÍ ČERVI JSOU VÍTANÝM A CHUTNÝM ZPESTŘENÍM JÍDELNÍČKU. Další potravinou jsou vodní živočichové – ryby, měkkýši a říční škeble. NEPOHRDNOU ANI HMYZEM A HOUSENKAMI. Občas si zpestří jídelníček kokosovým ořechem a když mají štěstí, ULOVÍ I OPICI. K lovu používají nejosvědčenější zbraně – LUKY, OTRÁVENÉ ŠÍPY a oštěpy. Hroty šípů bývají zpravidla z kousku tvrdého dřeva. Rodiny chovají pro slavnostní příležitosti i slepice a MALÁ PRASATA, asi největší pochoutku, kterou znají. Další významnou surovinou, kterou jim dává džungle je RATAN. Používají ho ke SVAZOVÁNÍ A SPOJOVÁNÍ TÉMĚŘ ČEHOKOLI, od bederní roušky až po střechu domu. Mentawajové stále UDRŽUJÍ PRADÁVNÉ ZVYKY. TETUJÍ SI CELÁ TĚLA jednoduchými křivkami a čarami, BROUSÍ SI ZUBY DO ŠPIČEK a z dob jejich nedávné minulosti jim zůstal zvyk ZDOBIT SI VCHODY DO DOMŮ LEBKAMI – dnes většinou opičími. Tato jejich kultura se mohla do dnešních dnů zachovat pouze díky velmi bujné a těžko proniknutelné VEGETACI TROPICKÉHO DEŠTNÉHO PRALESA S KRÁSNÝMI LÁČKOVKAMI – MASOŽRAVÝMI ROSTLINAMI. Cesta k těmto lidem vyžaduje od účastníků expedice jistý kus sebezapření a ochoty snášet útrapy namáhavého pochodu džunglí. SIBERUT JE Z NAŠICH TVRDÝCH EXPEDIC TA NEJMĚKČÍ. Je vhodná jak pro seznámení se s cestováním do deštných pralesů, nebo jako příprava na něco náročnějšího – třeba na Papuu. Expedice je vhodná pro zdravé a fyzicky středně zdatné jedince.

Na Siberutu každodenně prší. Většinou od 14 – 18 hodin až do rána. Prší, ale je teplo. DENNÍ TEPLOTY kolem 28 – 35°C, noční teploty kolem 22 – 27°C. Květen je prý nejsušší období, ale z naší zkušenosti víme, že tento ostrůvek má zcela vlastní klimatické podmínky, které jsou téměř identické prakticky po celý rok. DÁ SE ŘÍCI, ŽE JE TO VÍCE MÉNĚ OSTROV JEDNÉ SEZÓNY. Ale déšť nám nevadí. SIBERUT JE ZA TEPLÝCH TROPICKÝCH DEŠŤŮ TOTIŽ NEJKRÁSNĚJŠÍ. A SPÁT BUDEME stejně ve stanech, ale NA ZASTŘEŠENÝCH TERASÁCH VELKÝCH DOMŮ, které Mentawajové nazývají Uma.

PLÁN EXPEDICE – 14 – 17 dní – počet dní nemusí souhlasit, bude se odvíjet dle jízdního řádu lodí, který se často mění…

1 – 2 den – odlet do JAKARTY, hlavního města Indonésie. 3 – den – přelet do PADANGU, odkud se poplavíme na OSTROV SIBERUT. Noční PLAVBA velkou, dřevěnou lodí INDICKÝM OCEÁNEM na Mentawajský ostrov Siberut, je dlouhá, ale nezapomenutelná. Tato loď má velmi nepravidelný jízdní řád a je možné, že na její odjezd budeme muset den dva čekat. Je také možné, že pojedeme pohodlnější velkou FERRY. Jezdí tam ještě i maličké rychlé lodě, ale ty jsou extrémně drahé a málo bezpečné. Samozřejmě uděláme vše proto, abychom se na Siberut dostali co nejdříve. Budeme-li však na loď muset čekat, v okolí Padangu je spousta zajímavých věcí, které stojí za to vidět: BUKITTINGGI s jeho hezkým KAŇONEM HARAU VALEY, kde se dá koupat pod stometrovými vodopády, Padanpanjang, kde jsou originální domy pocházející z původní kultury lidí MINANGKABAU. Nádherné je i JEZERO MANINJAU a HORKÉ PRAMENY ALAMADA. Co nestihneme nyní, zvládnete třeba po návratu z hlavní části expedice, pokud by jste si chtěli pobyt v Indonésii prodloužit. 4 – 13 den – EXPEDICE SIBERUT. Plavba MALOU motorovou LODÍ do vzdálenějších oblastí v nitru ostrova kde UVIDÍME LIDI, kteří si dodnes ZDOBÍ VCHODY DO DOMŮ OPIČÍMI LEBKAMI, chodí TÉMĚŘ NAZÍ, tetují si celá těla a brousí si zuby do špiček. Vykoupeme se ve vodopádu Kulukubuk a pokusíme se proniknout, jak nejdále to půjde a uvidět MAXIMUM Z TOHO, CO SE TU VIDĚT DÁ. Prožijeme věci, o kterých jsme jen snili. Pokusíme se POZNAT A POCHOPIT ZPŮSOB ŽIVOTA MENTAWAJŮ. OCHUTNÁME SÁGO, seznámíme se s jeho výrobou, jako i výrobou dalších věcí, bederních roušek z kůry, šípů ze dřeva, lodí z kmenů stromů. Možná uvidíme i lov škeblí a LOV ZVĚŘE LUKEM A OTRÁVENÝMI ŠÍPY. To vše uvidíme v prostředí pravého a nefalšovaného deštného pralesa – čeká vás NEZAPOMENUTELNÝCH 6–10 DNÍ V DŽUNGLI. Zdá se vám to málo? Věřte, že na konci se vám to bude zdát VÍCE NEŽ DOST! Noční plavbou Indickým oceánem se poslední den vrátíme opět na ostrov Sumatru. 14. – 15. den – Přelet do Jakarty a komu navazuje let, odlet domů.

Je pravděpodobné, že se vrátíme dříve, musíme mít časovou rezervu. Když se rozbouří moře, loď nepřijede a přijede až v dalším řádném termínu… Pokud tedy vše klapne, budete mít několik dní na fakultativní program na Sumatře, nebo v Jakartě, případně můžete odletět na pohádkový ostrov Bali, nebo dříve domů.

CENA za 14 – 17 dní je 44.990 Kč + letenky 15 – 25.000 Kč.

Cena zahrnuje: průvodce se znalostí prostředí, ubytování (na expedici spíme ve stanu či v domorodé chýši, jinak v hostelech, penzionech, nebo menších hotýlcích střední třídy), veškerou pozemní dopravu v místě – autobusy, mikrobusy van, mototaxi a cyklotaxi (bude-li potřeba), lodní trajekt Padang – Siberut – Padang, jedenkrát malou motorovou loď na Siberutu a jedenkrát plavbu na vydlabance – bude-li nutná, poplatek za povolení k pobytu na Siberutu, informační materiály.

Cena nezahrnuje: letenku do Jakarty a zpět (cca 15 – 25 tis. Kč), letenku Jakarta – Padang a zpět (cca 3 – 4 tis. Kč), letištní poplatky, stravu a nosiče.

MOŽNOSTI FAKULTATIVNÍHO PRODLOUŽENÍ:

Ostrovy Flores a Komodo: Část expedičního týmu pojede po Siberutu dál na ostrov Flores, kde navštívíme sopku Keli Mutu s tříbarevnými jezírky a pak na ostrov komodo, kde se chceme podívat na komodské Varany a nakonec se ještě maličko opálíme na plážích ostrova Bali

Sopka, Kerinchi: Je na Sumatře, nedaleko Padangu. Na výstup na ni je zapotřebí 2 dny, (měří cca 3200m) + je nutno počítat s dopravou tam a zpět asi 2 dny. Na sopku není problém si zajistit průvodce na místě. Poblíž je také NP Danau Tuju, hezký park s pralesem vhodným na trekking, sedmi jezery na vrcholu a možností jízdy na slonech. Po sestupu z Kerinchi doporučujeme koupel v termálních lázních, nedaleko.

Bukit Lawang – ORANGUTANI: Můžeme poradit i cestu přes jezerto toba s jeho návštěvou a shlédnutím zajímavých místních kultur a kanibalkské historie a pokračovat k orangutanímu sanatoriu poblíž Medanu. Od tud je pak možné letět přímo zpět do Jakarty. Také toto je program cca na týden.

Bukittingy, Harau Valey atd…: Okolí Padangu je samo o sobě také velmi zajímavé. Nějaké možnosti jsme zmínili již v programu na Siberutu, další se dají ještě rozvinout na místě. Je zde co dělat nejméně týden.