EXPEDICE KE KMENI NYANGÁTOMŮ aneb – Velké africké dobrodružství

17 dní – 2 týdny nebo 3 týdny = 2 možné varianty – Obtížnost: nenáročné

ZCELA UNIKÁTNÍ ATYPICKÁ EXPEDICE DO ETIOPIE. Projedeme oba břehy řeky Oma, bez nutnosti návratu do Adis Abbeby. PŘES 100 KM BUSHDRIVE KE KMENI NYANGÁTOM. Uvidíme i kmen SURMA a pověstné MURSI a navíc ještě vzdálený kmen BODY.

Kmeny, které uvidíte, jsou NEJZAJÍMAVĚJŠÍMI KMENY ETIOPIE.

Afrika – Etiopie – Kmen Nyangátom

1. – 2. den: odlet do Adis Abeby, NÁRODNÍ ETNOGRAFICKÉ MUZEUM, největší africká otevřená tržnice – MERKATO. Pronájem terénních vozů a nákup zásob na cestu.
3. – 6. den: Z Adisu pronajatými terénními vozy přes MIZNATEFERI do města GAMBELA ke kmenům ANUAK a NJUER. Nejtmavší kmeny Afriky. Zajímavá tetování, poloprimitivní příbytky. Anuakove a Njuerové jsou uprchlíky ze Súdánu a část z nich je podporována příbuznými z USA. Z města GAMBELA, kde budeme mít na chvíli základnu, pojedeme opět terénními vozy do buše směrem k Súdánské hranici právě k těmto kmenům. Strávíme zde asi 2 – 3 dny.
7. – 11. den: Ráno se vydáme zpět do MIZANTEFERI a dále do městečka KIBISH k NEJDIVOČEJŠÍMU ETIOPSKÉMU KMENI SURMA. Tam podnikneme pěší trek do jejich vesnic, možná i dva, dle možností a aktuální situace. Surmové jsou jedním z „nejdivočejších“ kmenů Afriky, je proto nutné respektovat pokyny místních úřadů. Dále pojedeme opět auty do Národního parku OMO a přes území SURMŮ až NA HRANICE SE SÚDÁNEM (nyní Jižním Súdánem) do vesničky KIBISH. Nejde o překlep, Kibishe jsou skutečně dva. Zde poblíž žije kmen NYANGÁTOMŮ. Mísí se u nich kultura kmene Bume, Turkana a jejich vlastní… Používají třeba velmi zajímavé zbraně – BOJOVÉ NÁRAMKY, ostré a fungující jako nože. Noci budeme trávit v BUŠI. Cesta ke kmeni Nyangátomů není zaručena, záleží na tom, zda řidiči budou ochotni jet. K Nyangátomům nevedou žádné cesty, jede se napříč buší. Jedinou navigací řidičů jsou cit a instinkt…
12. – 14. den: Od Nyangátomů se vrátíme zase zpět do NP OMO, kde na nás na druhé straně řeky budou, alespoň doufám, čekat další auta. Ta původní pošleme prázdná zpět do Adisu. Přeplavíme se přes řeku a druhými vozy budeme pokračovat ke kmenům MURSI a BODY. MURSIOVÉ – vkládají si talířky do rtů a BODYOVÉ -zdobí své krávy tesáky z divokých prasat. JE TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KMEN NA LEVÉM BŘEHU ŘEKY OMO. Od Bodyů pojedeme znovu přes území kmene MURSI a posléze ještě kmene Bana a Tsamai s možnou zastávkou u kmene HAMARŮ a ABRO, vše dle časových možností. Nakonec se přesuneme do městečka NECHESSAIR, kde se projedeme po jezeře CHAMO na malých loďkách. Je to úžasné KROKODÝLÍ a HROŠÍ SAFARI. Na jezeře Chamo žijí JEDNI Z NEJVĚTŠÍCH NILSKÝCH KROKODÝLŮ VŮBEC. Uvidíme i PELIKÁNY a samozřejmě si V MÍSTNÍ RESTAURACI dáme SKVĚLOU RYBU Z JEZERA.
15. – 7. den: Další den odjedeme zpět do ADIS ABEBY, odkud následující den odletíme domů. Návrat do Adis Abeby. Pokud bude čas, čeká nás ještě zastávka v SODERE – LUXUSNÍCH TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH -KOUPÁNÍ. Je možné, že v Adis Abebě strávíme ještě jeden den, který můžeme věnovat nákupu suvenýrů. Byl by to náš rezervní den, pokud by všechno klaplo přesně tak, jak máme naplánováno. Slíbit „nákupní den“ v hlavním městě Etiopie proto nemůžeme a v podstatě ho ani nechceme. Poslední večer by nám měl stačit…

Fakultativní prodloužení:

Cenově jsou všechny fakultativní programy stejné. Na každé expedici je však možno realizovat pouze jeden fakultativní program dle dohody s účastníky. Pouze návštěvu Lalibely můžeme zorganizovat i pro jednotlivé zájemce samostatně letecky.

Organizované fakultativní programy naleznete na další straně. V přihlášce prosím uveďte, zda máte zájem o fakultativní program. V případě, že ano, tak o který.

Alternativně lze fakultativně prodloužit o 7 dní památky centrální Etiopie.

SVĚTOVÝ UNIKÁT – CHRÁMY LALIBELA – nejnavštěvovanější místo Etiopie. Jedinečné chrámy vytesané ve skále shora dolů do země. Několikapatrové chrámy, které jsou dosud plně funkční, se dnes staly světovým unikátem a naprostou raritou. Cestou do Lalibely budeme přejíždět neuvěřitelně obrovský KAŇON NILU a cestou možná uvidíme i endemické PAVIÁNY GELADA s rudou náprsenkou ve tvaru srdce. Z Lalibely, bude-li čas a zájem, můžeme podniknout Jednodenní cestu k JESKYNNÍMU CHRÁMU s uloženými KOSTERNÍMI OSTATKY poutníků. Dle programu v Lalibele, tedy opět zbude-li čas, tak i VODOPÁDY MODRÉHO NILU a „KOPTSKÉ“ CHRÁMY na jezeře TANA s možností vidět NĚKOLIK SET LET STARÉ KŘESŤANSKÉ KNIHY, ručně PSANÉ A MALOVANÉ NA KŮŽI. Případně, dle přání, můžeme ještě i do legendárních SIMIEN MOUNTAINS – PANORAMATICKY JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH NÁRODNÍCH PARKŮ AFRIKY, kde žijí ENDEMIČTÍ KOZOROZI a PAVIÁNI GELADA.

Alternativně lze fakultativně prodloužit o 7 dní – Středověký Harer a NP Awash.

SAFARI v NP AWASH, kde žijí KUDU a PŘÍMOROŽCI, VODOPÁDY a ČINNÁ SOPKA na území KMENE AFAR. Až úplně na východě Etiopie nalezneme skutečně STŘEDOVĚKÉ MĚSTO HARAR s HYENÍM MUŽEM. Úzké uličky evokují představu evropských středověkých měst. LEGENDÁRNÍ HYENÍ MUŽ byl před několika lety roztrhán hyenami, ale v jeho práci pokračuje jeho syn. NA VLASTNÍ OČI UVIDÍTE KRMENÍ DIVOKÝCH HYEN Z RUKY A Z ÚST!!! Zbude-li čas, můžeme navštívit ještě ZAJÍMAVÉ SKALNÍ ÚTVARY a SLONÍ REZERVACI.

Vážení přátelé,

Země, do které jste se rozhodli vypravit, je pro našince exotická nejen zeměpisnou polohou, ale zejména svými domorodými kulturami a historickými památkami. Afrika, již to slovo zní samo o sobě magicky. Afrika je země, o které se tvrdí, že kdo ji jednou navštívil, tak se tam musí vracet stále. A o Etiopii to platí dvakrát. Budete mít možnost se o pravdivosti tohoto tvrzení přesvědčit sami. Na naší cestě nás čeká dobrodružné putování terénními vozidly. Budeme projíždět nehostinnou africkou přírodou, abychom se dostali blíže různorodým divokým africkým kmenům. K bojovným Surmům, vysokým a cenným Anuakům a Njuerům a pokud se nám podaří sehnat auta na desítky kilometrů skutečného „bushdrive“, tedy jízdy buší bez jakéhokoliv náznaku cesty, tak chceme dojet až k Nyangátomům. Než k nim dorazíme, prožijeme možná neobvyklé situace při přejíždění písčité savany a brodění řek. Doufáme, že to z nás udělá, jako ostatně vždy, dobrou partu kamarádů, dobrý tým. Bez toho to ostatně ani nejde.

Cestujeme do nejzaostalejších a nejodlehlejších oblastí Etiopie. Musíme proto počítat s nižším, dalo by se říci s velmi nízkým až téměř žádným hygienickým standardem. Navíc jsou v této oblasti značné problémy s nedostatkem vody. (Dnes se již ale na hodně místech dá koupit pitná voda balená – Ambo – záleží však na zásobování místních obchodů). Je nutné si uvědomit, že jedeme na expedici. A tentokrát ne na ledajakou. Východní břeh řeky Omo je dnes otevřen turistickému ruchu. Postavili se zde hotely, začíná fungovat infrastruktura. Ne tak západní břeh, kam míříme. Tady musíme počítat i s noclehy ve vlastních stanech!

Přestože cesta není náročná fyzicky (většinu trasy absolvujeme za pomoci pronajatých terénních vozidel), tak je náročná orientačně a organizačně. Rovněž oblasti, do kterých se chystáme, byly po dlouhou dobu turistům zakázány, byly po dlouhá léta zcela izolovány a uzavřeny. Pro bělochy jsou dostupné jen několik málo let (asi 20 let na východní břeh Oma a na část západního břehu sotva 10 let). K Nyangátomům ještě stále nevede ani žádná cesta!!! Ani dnes, když je oblast již oficiálně otevřená, se pořád s povolením nebo bez povolení nedá dostat všude. Nezáleží to ani tolik na vládě jako na konkrétním místním úředníkovi. Jedeme do oblastí, kde o demokracii možná slyšeli, ale zcela jistě si ji zde neoblíbili. Jen díky tomu všemu se zde čas na některých místech zastavil, jen díky přísnému totalitnímu režimu se zde zachoval život původních domorodých Afričanů v téměř takové podobě, jak ho na jiných místech Afriky poznal Dr. Holub.

Často se mne lidé ptají, kdy je nejlepší vydat se k přírodním národům. Vždy odpovídám ihned, protože přírodní národy všude na světě se velmi rychle mění a civilizují. Nejrychleji asi na Papui, nejpomaleji naštěstí zřejmě v Africe. Přesto buďme rádi, že jedeme již teď…

Doufáme, že se Vám dovolená s námi bude líbit a že se z ní vrátíte plní příjemných dojmů a krásných vzpomínek.

Cena: Na dotaz

Cena zahrnuje: veškerou dopravu v místě včetně pronájmu terénních vozidel, veškeré ubytování, vyřízení všech povolení a poplatky za ně, informační materiály, českého průvodce a kde to bude potřeba i místního průvodce a ozbrojený doprovod. V expediční části programu je nutno počítat s nouzovými bivaky, 1 –3, max. 5, je tedy vhodné mít s sebou stan a lehký spací pytel.

Cena nezahrnuje: stravu, víza, poplatky za vyřízení víz, vstupy do vesnic, do NP a do historického objektu, letenku ani letištní taxy při odletu z Prahy, Vídně a Adis Abeby, poplatky za fotografování, veškerá pojištění (storna, léčebných výloh, zavazadel, atd). U fakultativních programů cena nezahrnuje projížďku lodí ke chrámům na jezeře Tana a vstupy na ostrovy, vstupy do všech muzeí, chrámů a pamětihodnosti, vstupy do domorodých vesnic a poplatky za fotografování, filmování, atrakce a vstupy do NP. Cena rovněž nezahrnuje průvodce, pobyt, dopravu, stravu a nocleh v Istanbulu, ani případné letištní či jiné poplatky v Istanbulu – toto není součástí programu cesty a spadá to do letenky, která je s Turkish Airlines cca o 8 – 9.000 Kč levnější než přímé lety. Pokud budete mít zájem, můžeme vám objednat letenky s jinou společností s přímým letem do Evropy a návazným letem do Prahy.

Etiopie -praktické informace na cestu

Počasí a teplota: Do výšek 1700 m.n.m. je horké suché podnebí, do 2400 –2600 m.n.m. teplé a mírné podnebí (16 –20 °C), nejvyšší části hor mají chladné podnebí. V hlavním městě Adis Abebě je průměrná teplota okolo 15 –25 °C. Jedeme v období sucha. To znamená, že teploty na naší cestě Velkým Africkým příkopem se budou pohybovat mezi 30 –50°C přes den a 18 –30°C přes noc. V Bale Mountains a Simienských horách bývá hodně chladno, zde se hodí i teplejší bunda a spacáček…

Vybavení: Odpovídající výše uvedeným klimatickým podmínkám. Blíže budeme specifikovat v následujících pokynech. Nepotřebujete nic speciálního…

Jídlo: Budeme se stravovat v místních restauracích, z domova budete potřebovat jen minimum na 1 – 2 noci v kempech.

Pití: Téměř nikde, kde se budeme pohybovat, se nedá koupit průmyslově balená pitná voda. Naopak téměř všude se dá koupit Coca-Cola, nebo Pepsi-Cola a také pivo nebo sifon.

Ubytování: V civilizaci – hotely a hotýlky, v divočině vlastní stan. Doporučujeme jen lehký spacáček (po většinu expedice bude teplo), v noci kolem 18 – 28°C. Karimatka je vhodná jako podložka pro větší pohodlí. Nicméně větší část expedice se nám pravděpodobně podaří zajistit noclehy pod střechou.

Doprava: budeme se dopravovat terénními vozy a mikrobusy. Neplánovaně možná i náklaďáky, pickupy a možná i vydlabanými loďkami.

Cestovní doklady: ZKONTROLUJTE SI PLATNOST VAŠEHO PASU, musí platit ještě nejméně 6 měsíců po předpokládaném návratu. Pokud Vám propadá, dá se dnes vyřídit další pas do tří dnů. POZOR, tady je ale problém: Tento pas dostanete s platností 6 měsíců od vydání. Tedy v den, kdy jej dostanete do ruky, již není možné s ním vycestovat!!! Toto použijte jako argument, budete-li potřebovat vyřídit promptně regulérní pas. Oficiálně můžete mít i několik pasů.

Mezinárodní očkovací průkaz: Na cestu do Etiopie je nutný platný mezinárodní očkovací průkaz a v něm potvrzené očkování proti žluté zimnici. Toto je nutné mít pro vydání víza na letišti v Adis Abebě stejně jako v Berlíně, pokud budete vyřizovat vízum tam.

Víza: Je nutné jen Etiopské. Od února 2007 se občanům České republiky vydává přímo na letišti v Adis Abebě. Stojí 20 USD, ale tato částka se může i výrazně měnit. K vyřízení není nutná fotografie, ale i to se může do našeho odletu změnit. Budeme vás v tomto případě informovat.

Jazyk: Úředním jazykem je amharština. Dá se domluvit částečně také anglicky.

Valutové vybavení: na jídlo a ostatní nutné věci na 28 dní –200 –350 USD nebo ekvivalent v jiné měně. Na vstupy do NP a historických objektů cca 100 USD. Na suvenýry dle vlastního uvážení. Doporučujeme cca 100–200 USD, dá se zde koupit mnoho hezkých věcí. Ceny jsou zpravidla mírné a je nutno o nich diskutovat. Nejosvědčenější měna je USD, někdy lze použít i EUR, omezeně i GBP. V Adisu lze uplatnit i cestovní šeky. S platebními kartami nemáme zkušenosti.

Zdraví: Nezapomeňte na povinné očkování proti žluté zimnici, antimalarika a přípravky na úpravu vody (se vším poradí na hygienické stanici). Před odjezdem je vhodné navštívit zubaře.

Pojištění: není zahrnuto v ceně cesty. Uzavřete si jej individuálně a ujistěte se z pojistné smlouvy, že jste pojištěni právě na ten druh činnosti, kterou budete provozovat a to v dostatečné míře. Totéž platí i pro pojištění k platebním kartám. Na tuto cestu Vám stačí běžná turistika. Pokud budete mít potřebu se připojistit, udělejte to. Uzavření pojištění storno poplatků je také na Vašem uvážení.