Petr Jahoda – Nejvýznamnější úspěchy

Na této stránce je přehled a stručná informace o nejvýznamnějších úspěších, jichž jsem dosáhl.

Rok 2009 – listopad – KOROWAI DALAM – Papua Nová Guinea

Dlouho jsme šlapali, překonávali řeky, doufali i nedoufali, ale nakonec jsme přece jen došli na místo, kde měli žít Korowai Dalam. Je pravda, že do některých vesnic nás nepustili a museli jsme je obcházet velkým obloukem. Někde nás zastavili i daleko od vesnice. Ale tam, kde nás pustili, byli neobyčejně přátelští a vstřícní. Spali jsme v jejich domech, jedli jsme s nimi jejich jídlo, lovili ryby. Byla to historicky snad nejlepší expedice, kterou jsem na Papui zažil, nebo jedna z nejlepších, někdy je těžko vybírat. Pro její opakování už umíme zvolit snadnější cestu (alespoň doufám) a z vesnic, kde jsme byli, máme pozvání k návratu.

2008 – Listopad – Carstensz pyramid – Papua Nová Guinea

V listopadu jsem vedl další expedici na Carstensz pyramid – nejvyšší vrchol Austrálie a Oceánie. Členem týmu byl tentokráte mimo jiné Basar Čarovac ze Srbska, jenž je dosud Jugoslávským občanem. Zlezením Carstenszu se mu podařilo dokončit projekt 7 summits jako prvnímu Srbovi a zároveň jako prvnímu Jugoslávci. Vrcholu se podařilo dosáhnout ve velmi krátkém čase. Na místě jsme stanuli již v 6:45 ráno a vycházeli jsme ve 2:00 ráno.

Rok 2007  – prosinec – Carstensz pyramid – Papua Nová Guinea

Této expedice se pod mým vedením účastnilo 12 zkušených horolezců z pěti států, kteří v jeden den stanuli na vrcholu Carstensz Pyramid. V týmu bylo hned několik výjimečných horolezců, např.: Alar Sikk – první Estonec, kterému se podařilo dokončit projekt 7 summits, Franc Oderlap – první Slovinec, který dokončil projekt 7summits včetně Carstensz pyramid, Miroslav Jakeš – český horolezec, který se pokusil rovněž o dokončení projektu 7 summits, ačkoli je mu již přes 50 let a další. Vystoupat na vrchol Carstenszu se podařilo ve standardním čase jednotlivce 12 hodin a 40 minut z Base Campu a zpět, což se podařilo díky tomu, že i tak velký tým byl perfektně sehraný.

poděkování

Photo©archiv Petra Jahody

Rok 2007 – březen – CARSTENSZ PYRAMID – Nová Guinea

Vedení výstupu polské národní expedice na nejvyšší horu Austrálie a Oceánie – Carstensz Pyramid (Puncak Jaya). Organizačním zajištěním expedice mne pověřil vedoucí polské národní expedice Boguslaw Ogrodnik. Tato expedice byla začleněna do projektu KORONA ZIEMI. Denně byly satelitním telefonem podávány zprávy největším polským médiím. Polská televize, rádia i tisk pravidelně informovaly polskou veřejnost o průběhu expedice, jejíž účastníci pod vedením Petra Jahody 31.3.2007 v 9:08 minut stanuli na vrcholu nejvyšší hory Austrálie a Oceánie, Carstensz Pyramid.

Po návratu Boguslaw Ogrodnik předal Petru Jahodovi děkovný pamětní list s textem: „Upřímné poděkování panu Petru Jahodovi za jeho asistenci při dosažení nejvyššího vrcholu Austrále a Oceánie – Carstensz Pyramid 4884 m. Bergson Carstensz Pyramid 2007.“

Rok 2007 – leden – únor – KILIMANDŽÁRO NA KOLE – Afrika

Sjezd Kilimandžára na kole 4EVER – pravděpodobně 2 světová prvenství – během pětadvaceti dní 3× sjezd Mount Keni na horském kole 4EVER a sjezd z nejvyššího vrcholu Kilimandžára (Uhuru Peak 5895m) na lyžích Big Foot. Na kole se sjet nepodařilo, protože správa NP Kilimanjaro v rozporu se svými vlastními předpisy nařídila odnést kolo ze třetího postupového tábora ven z parku.

Rok 2006 – květen – JESKYNNÍ LIDÉ – Nová Guinea

Expedice Papua, jeskynní lidé – Byl jsem vedoucím českého týmu v australsko-rakouské expedici. První expedice, které se podařilo dosáhnout kmene Moi, kde do té doby nikdo nebyl, kromě misionářů, kteří se zde usadili před pěti lety. Podařlo se hodně zjistit o velmi zajímavé a zcela výjimečné kultuře a filozofii tohoto „primitivního“ kmene. Expedice přinesla množství dokumentačního materiálu. Původního cíle, kmene jeskynních lidí, se nepodařilo dosáhnout. Účastníci mezinárodní expedice na základě zjištěných skutečností došli ke společnému závěru, že tento kmen neexistuje. Expedice se účastnil i známý český kameraman dokumentárních filmů, Jaromír Giecek.

Rok 2005 – srpen – CARSTENSZ PYRAMID – Nová Guinea

Výstup na nejvyšší horu Austrálie a Oceánie – Carstensz Pyramid (Puncak Jaya). Organizačním zajištěním expedice mne pověřil známý český horolezec Miroslav Caban, první Čech, který dokončil projekt 7_summits a zároveň druhý člověk na světě, který projekt zrealizoval bez použití umělého kyslíku při výstupu na Mt. Everest (prvním byl Reinhold Messner). Vystoupil jsem na vrchol Carstensz Pyramid 22.8.2005 jako spolulezec Miroslava Cabana.

Rok 1963 až 2004 – doplním časem