PETICE NA ZÁCHRANU BRNĚNSKÉ PŘEHRADY

Zdůvodnění petice a Soubory ke stažení

Výletní lodě s elektromotory mají na Brněnské přehradě 70-ti letou tradici.

Brněnská přehrada, Brňáky nazývaná PRYGL, je pravděpodobně jedinou vodní plochou na světě, kde je hromadná lodní doprava cestujících zajišťována výhradně loděmi s elektrickým pohonem. Ministerstvo dopravy ČR však v březnu 2015 vydalo vyhlášku, která má umožnit i provoz naftových výletních lodí, podobných těm, které jezdí na vodní nádrži Vranov, a to dokonce se zpětnou platností (!). Lodní doprava s elektromotory má na Brněnské přehradě tradici již téměř 70 let!!! V současné době má brněnská flotila 6 velkých lodí s celkovou kapacitou 1120 osob (5 lodí po 200 pasažérech a 1 historická pro 120 osob). To je více než dostačující. Další velké naftové lodě na Brněnské přehradě nejsou potřeba a nejsou ani žádoucí! Nejen Brňané, ale jak tato petice ověřila, i lidé ze vzdálených končin jako je Cheb, Plzeň, České Budějovice, Praha, Hradec Králové aj. chtějí, aby tento světový unikát byl zachován. Prosíme, pomozte naší malé Brněnské přehradě!

Na Brněnské přehradě zajišťuje vyhlídkové plavby a pravidelnou linkovou dopravu 6 lodí s elektromotory.

Ať si lámu hlavu jak si lámu hlavu, nenapadá mě žádný rozumný důvod, proč Ministerstvo dopravy, i přes silný odpor Magistrátu města Brna již 3 roky neustále prosazuje povolení spalovacích motorů včetně velkých naftových lodí. A v prosazováni tohoto záměru už si nechalo i zadní vrátka, když prohlásilo, že nebude zakazovat veřejnou dopravu. A to mu musí být známo, že po naší přehradě jezdí 6 lodí dopravního podniku s elektromotory! Nezdá se mi, že by to bylo kvůli tomu, že, jak tvrdí, by muselo „předělat celou vyhlášku“. Domnívám se, že by stačilo Brněnskou přehradu začlenit zpět mezi přehrady, kde je zakázán provoz lodí se spalovacími motory, o což Magistrát města Brna bojuje již 3 roky.

Trochu mi vrtá hlavou i to, že v době, kdy se konstruují elektromobily nebo hybridní automobily s kombinovaným pohonem elektromotory a spalovacími motory, v době, kdy se snažíme využívat alternativní zdroje energie jako je voda, vítr, slunce, kdy se Evropská unie snaží snížit množství škodlivých látek vypouštěných do ovzduší, že v takové době Ministerstvo životního prostředí ČR schválí provoz naftových výletních lodí na přehradě, kde mají 70-ti letou tradici výletní lodě výhradně s elektromotory. Ministerstvo proti naftovým lodím na Brněnské přehradě nemá námitek ani přesto, že město Brno usiluje o snížení obsahu škodlivin v ovzduší zaváděním trolejbusů, tramvají a v poslední řadě nově i autobusů na plyn. Přesto Ministerstvo životního prostředí schválilo provoz naftových lodí na Brněnské přehradě i s vědomím, že Magistrát města Brna proti těmto lodím bojuje již tři roky! Skoro jako by Ministerstvu životního prostředí vůbec nezáleželo na životním prostředí v Brně…

Stejně jako u náklaďáků, naftový smog uniká do ovzduší i u nových naftových lodí!!!

I nové naftové lodě při jízdě vypouští zplodiny do ovzduší, jak vidíte v červené elipse!!!

PETICE BRNĚNSKÁ PŘEHRADA S LODĚMI

JEN NA ELEKTRICKÝ POHON

My, níže podepsaní občané, touto peticí žádáme Ministerstvo dopravy České republiky, aby v souladu s přáním občanů a všech místních orgánů státní správy BRNĚNSKOU PŘEHRADU zahrnulo mezi vodní plochy a toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory včetně takových plavidel ve veřejné dopravě.

PODEPSAT PETICI ELEKTRONICKY
VYTISKNOUT PETICI A PODEPSAT

Soubory ke stažení:

- Petiční archy
- aktual.: 12.5.2016
- Brn. přehrada-svět. unikát
- aktual.: 24.6.2015
- Jak vyplnit petici
- aktual.: 10.6.2015
- Argumentace
- aktual.: 14.9.2015
Petiční archy se budou podepisovat až do doby, kdy Ministerstvo dopravy obnoví zákaz spalovacích motorů na Brněnské přehradě. Tedy pravděpodobně i několik let. Nyní potřebujeme maximum podpisů v co nejkratší době, abychom mohli začít jednat s úřady. Do budoucna bychom rádi dosáhli čísla 20 – 30 tisíc.
Další soubory a vyjádření k problematice Brněnské přehrady najdete ZDE
Sběrní místa: Petiční archy můžete zaslat poštou, nebo osobně vyzvednout či odevzdat na sběrních a výdejních místech – klikněte zde.

ZDŮVODNĚNÍ PETICE:

Víte, že Brněnská přehrada je světový unikát? BEZ SPALOVACÍCH MOTORŮ!

lodě

Brněnská přehrada, Brňany nazývaná Priygl nebo Prýgl, je podle našich aktuálních průzkumů nejen v České republice, ale s největší pravděpodobností v Evropě a zřejmě i na celém světě, jedinou vodní plochou, kde je hromadná lodní doprava cestujících, včetně linkových a výletních lodí, zajišťována plavidly na elektrický pohon.
Lodní doprava s akumulátorovými elektromotory má na Brněnské přehradě tradici již téměř 70 let! To se má však brzy změnit.

lodě

Brněnská přehrada byla postavena v roce 1940 jako rezervoár pitné vody pro město Brno. V roce 1946 byly na vodu spuštěny první dopravní lodě s elektrickým pohonem. Obrovskou výhodou těchto lodí je velmi tichý provoz, neznečisťující vodu ani ovzduší. Před pěti lety Dopravní podnik města Brna zcela obměnil svoji přehradní flotilu a nahradil vysloužilé lodě novými loděmi, opět na elektrický pohon. Jedna loď je vybavená speciální plošinou pro vozíčkáře a cyklisty. Projížďka lodí po přehradě, která z velké většiny leží na území přírodního parku Podkomorské lesy, je tedy velmi příjemným zážitkem. Z hladiny přehrady je krásný výhled na hrad Veveří, zajímavé jsou i skalní útvary mezi stanicemi Rokle a Cyklistická. V závěru plavby nedaleko Veverské Bítýšky můžete vidět hnízdiště vodních ptáků v rákosovitých lagunách. To vše jsou důvody, proč je Brněnská přehrada jednou z nejnavštěvo­vanějších rekreačních zón města Brna. V jezerní části je lemována krásnými plážemi a je hojně využívána k rekreaci a koupání. Návštěvníci si mohu dokonce již ve dvou půjčovnách zapůjčit čtyřmístné motorové čluny samozřejmě také s elektrickým pohonem. Rovněž vodním sportům je zde přáno. Na hladině uvidíte kromě plachetnic a surfů i veslice, kanoe, kajaky či dračí lodě. Jen několik malých motorových člunů má za účelem tréninku sportovců či záchrany povolenou výjimku z platné místní vyhlášky. Ani soukromé provozování motorových člunů se spalovacími motory na Brněnské přehradě totiž není dovoleno. A my, Brňané, jsme tomu rádi, protože „naše“ přehrada je na to malá.

hrad Veveří

Vyhláškou Ministerstva dopravy České republiky č. 46/2015 Sb. ze dne 12.3. 2015 se může vše změnit. Na hladinu přehrady již budou moci vyplout hlučné naftové výletní lodě, podobné těm odjinud, které hlukem motorů a zplodinami ze spálené nafty budou obtěžovat nejen rekreanty a výletníky, ale i samotné pasažéry těchto lodí, plavidla, jejichž havárie může kdykoliv způsobit významné znečištění, jaké známe třeba z Vranovské přehrady. Malé soukromé motorové čluny se budou moci prohánět po hladině a běda nepozornému plavci!

Pokud k tomu dojde, budou lodě znečisťovat vodu i pobřeží nedávno velmi nákladně vyčištěné přehrady (vyčistění stálo 144 miliónů korun!). Nelze vyloučit úniky ropných látek do vody, zejména při tankování velkých naftových lodí. Vzhledem k tomu, že je přehrada z části v hlubokém údolí, bude se nad hladinou držet „naftový smog“. Bude to konec příjemných procházek prostředím přírodního parku Podkomorské lesy. Dá se předpokládat, že se kvalita ovzduší po průjezdu naftové lodě přiblíží kvalitě ovzduší na rušné městské křižovatce. Kdo je schopen posoudit, jaký dopad to bude mít na vodní organismy? Nedávno se zde opět objevily škeble a raci. Vyšší frekvence lodní dopravy a zplodiny z motorů znepříjemní život i vodnímu ptactvu.

Konipas bílý

Potápka rudokrká

A na závěr POSLEDNÍ PÁDNÝ ARGUMENT. Pokud budou na Brněnské přehradě povoleny spalovací motory, bude město Brno pravděpodobně muset vrátit dotační příspěvek EU na vyčistění přehrady přibližně 127 miliónů Kč, domnívá se radnice MČ Brno-Bystrc. Město bude muset peníze vzít z rozpočtu. Takže nepostaví dětská hřiště, nemocnice, školu, obchvaty atd…

koupající se lidé

Nám Brňanům to není jedno. Máme svoji přehradu rádi a jsme pyšní i na „naše“ elektrické „parníky“! (V Brně výletním lodím plujícím po hladině přehrady nikdo neřekne jinak než parník.) Vznikla proto občanská iniciativa, která se zaměřila na zachování Brněnské přehrady takové, jaká od svého počátku je. Brňané se rozhodli bojovat proti provozu lodí se spalovacími motory na malé příměstské přehradě. Vznikla petice, kterou chtějí dát Ministerstvu dopravy ČR jasně najevo svůj názor. Připojit se k ní a podepsat ji může každý občan České republiky. Prosíme, pomozte Brnu. Chraňme si krásná místa České republiky, chraňme přírodu celé naší země!

Nemá smysl posílat e-maily. Podpisy na peticích jsou platné jen tehdy, když jsou přímo na petičních arších. Můžete si je vytisknout a případně dát k podpisu i Vašim přátelům, kterým záleží na tom, jakou zemi zachováme pro své děti. A pak nám ji pošlete. Samozřejmě nemusí být vyplněno všech 20 podpisů. I jen s jedním jediným podpisem je petiční arch platný.

Brněnská přehrada

Hořící naftová loď

NEBUĎTE LHOSTEJNÍ K TOMU,

CO SE KDE DĚJE S NAŠÍ PŘÍRODOU!!!

Brněnskou přehradu najdete ZDE.

PETIČNÍ ARCHY NALEZNETE ZDE:

Petr Jahoda – osobni stránky:

www.jahodapetr.cz/petice.html

Český klub cestovatelů:

www.ckc.cz/petice.html

CVOČEK, Centrum volného času Žebětín:

http://cvocek.navolno.cz

Děkujeme

Autor textu: Petr Jahoda:

prezident Českého klubu cestovatelů

Rozdrojovice DS 10/3, ROZDROJOVICE 664 34

Soubory ke stažení:

- Petiční archy
- aktual.: 12.5.2016
- Brn. přehrada-svět. unikát
- aktual.: 24.6.2015
- Jak vyplnit petici
- aktual.: 10.6.2015
- Argumentace
- aktual.: 14.9.2015
PODEPSAT PETICI ELEKTRONICKY
VYTISKNOUT PETICI A PODEPSAT
Petiční archy se budou podepisovat až do doby, kdy Ministerstvo dopravy obnoví zákaz spalovacích motorů na Brněnské přehradě. Tedy pravděpodobně i několik let. Nyní potřebujeme maximum podpisů v co nejkratší době, abychom mohli začít jednat s úřady. Do budoucna bychom rádi dosáhli čísla 20 – 30 tisíc.
Další soubory a vyjádření k problematice Brněnské přehrady najdete ZDE
Sběrní místa: Petiční archy můžete zaslat poštou, nebo osobně vyzvednout či odevzdat na sběrních a výdejních místech – klikněte zde.

MĚSTO BRNO NEMÁ BEZ PETICE MOŽNOST V BOJI O PŘEHRADU USPĚT

11.5.2017 Soud zrušil vyhlášku Brna, která vyháněla z přehrady motorové čluny

Ústavní soud zrušil městskou vyhlášku vykazující plavidla se slabými spalovacími motory z části Brněnské přehrady. S návrhem na zrušení uspělo ministerstvo vnitra, které na přelomu roku účinnost vyhlášky pozastavilo.

Brno zároveň nevzdává snahu přesvědčit ministerstvo dopravy, aby Brněnskou přehradu znovu přesunulo do režimu přísnější regulace plavby.

„Budeme hledat podporu i u veřejnosti,“ řekl náměstek brněnského primátora Martin Ander.

Zdroj: http://brno.idnes.cz/…-zpravy.aspx?…

4.5.2016: Boj o přehradu: proti člunům na chvíli pomůže nová vyhláška

Přestože Ministerstvo dopravy odmítlo první petici Brňanů (najdete ZDE) a nadále odmítá vyhláškou zahrnout Brněnskou přehradu mezi vodní plochy a toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, město Brno se chystá vydat místní vyhlášku, která to pro letošní sezónu zakáže. Je to Pyrrhovo vítězství, ale pro letošek pomůže. (poznámka autora webu)

Brno: Lodě s naftovým či benzinovým pohonem na Brněnskou přehradu letos nevyplují. Ke kroku radní přistoupili po neúspěšných jednáních s představiteli ministerstev. „Jako město máme na starosti zajištění pořádku. Vyhláška se proto odvolává na bezpečnost lidí na přehradě během letní sezóny, kdy je její okolí oblíbenou rekreační oblastí Brňanů,“ vysvětlil novinku náměstek primátora Martin Ander…

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/…0160503.html

26.9.2013: Ministerstvo dopravy: lodě na naftu mají na přehradě zelenou

„V létě tam vznikly další dvě půjčovny elektrolodí a plavidel tak je na přehradě tolik, že si nedokážu představit, že se tam bude prohánět ještě další velká,“ prohlásil náměstek primátora pro životní prostředí Ladislav Macek.

Upozornil přitom, že hlavním účelem žádosti bylo udržení přehrady čisté po té, co ji vodohospodáři za 144 milionů korun zrevitalizovali. „Nevím, jak by se mohla vlézt na přehradu další přístaviště. A jak se tam bude dovážet a skladovat nafta,“ zdůraznil.

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/…0130925.html

3.2.2013: Zakažte naftové lodě na přehradě, žádá Brno ministra

Brněnští radní chtějí po ministrovi dopravy zákaz lodí se spalovacími motory na přehradě. Vadí to společnosti, která tam chce dostat vlastní plavidla. „Chceme podporovat rekreaci u přehrady. Jakýkoliv právní předpis umožňující provoz lodí se spalovacím motorem je tedy špatný,“ myslí si Macek. Dufek svůj záměr prozatím pozastavil. „Všechny přístupové cesty na hladinu patří městu a na vodu nás přes ně nepustí. Na přehradu loď nedostaneme. Leda velkým vrtulníkem. Na to ale nemáme. Navíc pokud by ministerstvo vyhlášku skutečně změnilo, museli bychom loď zase draze dostávat pryč, nebo ji přestavět na baterky. To se nevyplatí,“ řekl podnikatel. Proti je i starosta Bystrce Vladimír Vetchý. Na území městské části přehrada z velké části leží. „Snahu města podporujeme. Na přehradě se opravují břehy i pláže a voda musí zůstat čistá,“ uvedl Vetchý. Společnost přesto od svého plánu úplně neupustila. „Nevzdáváme se,“ dodal Dufek.

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/…0130201.html

12.3.2013: Soukromník může na přehradu, Brno se zákazem dieselů neuspělo

Už přespříští sezonu by mohla po Brněnské přehradě vozit cestující další loď. Soukromník z Vranova chce nabídnout vyhlídkové plavby. Plány mu mohla narušit žádost brněnského magistrátu o úplný zákaz naftových motorů na vodním díle. Ministerstvo ji však odmítlo.

Zdroj: http://www.bystrcnik.cz/…ru-neuspelo/

14.4.2014: Naftové lodě na Brněnské přehradě? Nejdříve za rok

„Tentokráte to stojí na nás. Znamenalo by to velkou investici kolem patnácti milionů. Navíc musíme rekonstruovat jednu z našich lodí na Vranovské přehradě. Je to práce na půl roku a nemůžeme při ní zároveň stavět novou loď. Vranov potřebujeme, to je pro nás teď priorita. Na Brněnskou přehradu se dostaneme nejdříve příští rok,“ sdělil Rovnosti jednatel společnosti Dalibor Dufek

Zdroj: http://www.bystrcnik.cz/…rive-za-rok/

20.9.2012: Na přehradu míří dieselové lodě

„Pokud vše vyjde, chceme začít s jednou lodí vozit cestující po přehradě už příští rok. Bude mít dieselový pohon, jako ty, které už provozujeme na Vranovské přehradě,“ potvrdil informaci Brněnského deníku Rovnost jednatel společnosti Lodní doprava Vranov Dalibor Dufek.

Zdroj: http://www.bystrcnik.cz/…selove-lode/

17.4.2015: Na přehradu vyplují motorové lodě, lidé se bojí znečištění

Nebezpečný by mohl být únik pohonných látek nebo provozních kapalin do přehrady. „Při správném dodržování zásad provozu je riziko malé, ale zároveň roste s počtem plavidel,“ uvedla Tomíčková.

V možném úniku benzinu vidí problém i městská část Bystrc. „Povolení motorových lodí se mi nelíbí. Přehrada byla za velké peníze vyčištěná a chceme ji tak udržet co nejdéle,“ uvedl bystrcký místostarosta Vladimír Vetchý. Navíc upozornil, že se lodě mohou srazit s plavci nebo lidmi, kteří se věnují vodním sportům.

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/…0150416.html

Další související články

20. 6. 2015: TV Barrandov – Petice Brněnská přehrada – sledujte od 5 minuty

A VŠIMNĚTE SI jak mluvčí Ministerstva dopravy celou věc zlehčuje a VŮBEC NEHOVOŘÍ O TOM, ŽE MINISTERSTVO POVOLILO I VELKÉ NAFTOVÉ LODĚ!!!

Zdroj: http://www.barrandov.tv/…vy-20-6-2015

6.6.2015: Brňané podepisují petici proti naftovým lodím a motorovým člunům na přehradě

Nechtějí se smířit s tím, že po nádrži mají začít už brzo plout naftové čluny. Proto začali sbírat podpisy na petici, kterou chtějí poslat na Ministerstvo dopravy. Do letošního jara mohly na přehradu jen lodě s elektrickými motory. Vše změnila dubnová vyhláška ministerstva dopravy.

Dokument už podepsali například i lidé z Českých Budějovic nebo Plzně. „Uvědomují si, že Brněnská přehrada je unikát, a chtějí ji tak zachovat,“ poznamenal organizátor. Podle jeho informací je přehrada v Brně jediná nádrž na světě, na které plují jen lodě s elektrickým motorem. Město s provozem naftových člunů také nesouhlasí. „Může nám to pomoct,“ připustil náměstek primátora Richard Mrázek. Dodal, že magistrát chce úřad přesvědčit, aby vyhlášku pro Brno zrušil. Tomáš Neřold z ministerstva vzkázal, že až petici dostanou, budou se jí zabývat. Povodí Moravy se mezitím připravuje na umístění plavebních znaků a bójí kolem koupacích míst. „Předpokládáme, že tyto znaky na přehradu umístíme v červenci,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/…0150606.html

18.7.2015: Smutná zpráva. MOTOROVÝ ČLUN ZABIL PLAVCE – TRIATLONISTU!

Policejní motorový člun plavci s největší pravděpodobností roztříštil lebku, jak se lze domnívat ze zprávy.

Člun řídil profesionál. Policejní čluny samozřejmě zakázat nelze, ani je zakazovat nikdo nechce, ale říkám si, kolik lidí ještě zemře, pokud budou soukromé čluny řídit amatéři?!!!

Jak kdo může uhlídat a kontrolovat zda soukromý člun skutečně řídí člověk k tomu oprávněný, nebo řízení na chvíli půjčil zcela nekvalifikovanému kamarádovi?

Zdroj: http://www.novinky.cz/…eprezil.html

10.7.2015: PRVNÍ PLAVEC ZRANĚNÝ MOTOROVÝM ČLUNEM!

Jen 10% řidičů motorových člunů dodržuje předpisy!

INSPEKTOŘI POSTIHUJÍ I PLAVCE, POKUD PLAVOU MIMO VYHRAZENÉ MÍSTO!

Řidiči motorových člunů, vodních skútrů a motorových prken se podle policie dopouštějí řady přestupků. Hlavně řidiči skútrů nedodržují stanovenou vzdálenost od břehů, ohrožují plavce i veřejnou lodní dopravu, nemají potřebné doklady.

Policisté kontrolují provoz na přehradě podle možností, většinou o víkendech … Jsou malá plavidla, která zákon dodržují, ale je jich asi deset procent … Alkohol u řidiče malého plavidla vyjde až na 50.000 korun … (Tedy policie připouští, že řiči motorových člunů jezdí i opilí? – úvaha P.J.) … Letos jsme řešili už 11 přestupků na vodních skútrech, jeden dokonce se zraněním plavce!

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/…upku/1236668

20.7.2015: PŘEPLAVAT ŘEKU JE O ŽIVOT.

NA VODĚ DOSTALY PŘEDNOST MOTOROVÉ ČLUNY!

Čluny jezdí blízko u břehu. Nedávají pozor a nesledují plavební dráhu před sebou. SETKALI JSME SE S TÍM, ŽE MALÉ DĚTI VE VĚKU OSM, DESET LET JEZDILY SAMY NA ČLUNU S MOTOREM 5 KW.

Plavec, který se rozhodne zdolat větší vzdálenost, by podle záchranářů měl být výrazně označený. „Viditelnost je někdy velký problém, když se plavec pohybuje ve vlnách nebo při západu slunce. Měl by vedle sebe mít doprovodný člun nebo třeba kajak, který je vidět. Existují bójky pro potápěče nebo plavecké bójky,“ radí Bukáček.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx?…

15.4.2015: Lodě se spalovacími motory na Brněnské přehradě

16.4.2015: Spalovací motory na vranovské přehradě? I Povodí Moravy je proti

Soubory ke stažení:

- Petiční archy
- aktual.: 12.5.2016
- Brn. přehrada-svět. unikát
- aktual.: 24.6.2015
- Jak vyplnit petici
- aktual.: 10.6.2015
- Argumentace
- aktual.: 14.9.2015
PODEPSAT PETICI ELEKTRONICKY
VYTISKNOUT PETICI A PODEPSAT
Petiční archy se budou podepisovat až do doby, kdy Ministerstvo dopravy obnoví zákaz spalovacích motorů na Brněnské přehradě. Tedy pravděpodobně i několik let. Nyní potřebujeme maximum podpisů v co nejkratší době, abychom mohli začít jednat s úřady. Do budoucna bychom rádi dosáhli čísla 20 – 30 tisíc.
Další soubory a vyjádření k problematice Brněnské přehrady najdete ZDE
Sběrní místa: Petiční archy můžete zaslat poštou, nebo osobně vyzvednout či odevzdat na sběrních a výdejních místech – klikněte zde.