Lesoňovice – Popis cesty a vhodná místa k parkování

Přesné určení místa, aneb Souřadnice RÁJE – místa, kam chcete (na mapě je to D):

N 49, 30 ,, 761; E 016, 18,,284, cca 650 m.nm., přesně 1918 ft :-) Pro zadání do mapy.cz je to: 49°30'45.371"N, 16°18'17.336"E

K chatě může přijet každý, kdo si troufne – alespoň vyložit věci. Já tam umím za sucha přijet i s Felícií. Nejlepší příjezdová cesta je ze silnice č. 19, Prostějov – Žďár nad Sázavou. Cesta bude na každé křižovatce značena bílými fáborky z krepového papíru, a to ze všech parkovišť. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE POD MAPOU:

Příjezd až k chatě je možné popsat pouze z jednoho směru: Tedy jedete od Brna (Prosťějova), projdete obcí Šťěpánov nad Svratkou, pak obcí Lesoňovice a jedete dál do kopce. Minete odbočku vpravo na Pivonice a skoro úplně nahoře na kopci uvidíte velkou hnědou info ceduli Muzeum Bystřice nad Pernštejnem. Hned kousíček za ní odbočíte doleva na pole a hned zase vpravo na kamenitou polní/lesní cestu, která pokračuje původním směrem mírně do kopečka a vzápětí se stáčí doleva (odbočení ze státní silnice je v bodě E na mapě). Po lesní cestě dále několik set metrů na 1. křižovatku (Na Křižnici – bod B), kde odbočíte doleva na louku (jsou tam vyjeté koleje). Tady je ten moment, kdy se rozhodněte, zda jet dál. Kdo si myslí, že dokáže vyjet zase zpět, může dolů. Kdo ne, raději nechá auto zde, nebo na jiném parkovacím místě. Ti, co jedou dál, pojedou po fáborcích ještě asi 500 – 1000m. Já jsem jednou s Feldou musel zpět couvat, protože přední náhon to za mokra nedával…

Omezené možnosti parkování jsou pod břízkami asi 100m pod chatou – kdo dříve přijede, ten dříve parkuje!!!!

Pokud pojedete od Žďáru nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem, doporučuji odbočit na PIVONICE a ihned za křižovatkou se otočit vlevo v JZD a jet zpět na Bystřici. Dále dle výše uvedených pokynů!!!

Kdo pojede od Věchnova, přijede na Křižnici – doporučuji opět cestu vlevo po louce, ale POZOR, na Křižnici se dá doprava, ale až druhou odbočkou!!!! Tam zase po fáborcích…

Nejlepší možnosti parkování jsou v Obci Vrtěžíř, ale tam je pak smrtící kopec směrem k chatě… Ve Vrtěžíři můžete parkovat kdekoliv v obci, dokonce je tam jedno docela velké soukromé parkoviště úplně na konci asfaltové silnice! Zde se doporučuji domluvit na parkování, budou-li na chatě majitelé. Odtud také budou opět bílé fáborky značit pekelnou cestu do Ráje…

Kdo se rozhodnete jet až k chatě, a nemáte 4x4, doporučuji přibalit řetězy, aby Vás v případě mokré trávy nemusel tahat traktor… J

K chatě je možno přijet pouze s vozidly s vyšší světlostí a čtyřmi hnanými koly. Parkovat zde může jen omezený počet vozidel, takže parkování přímo u chaty bude vyhrazeno pouze pro členy Team Buildingu a významné dárce.

Ostatní mohou parkovat na vyznačených místech (Na Křižnici, pole u Kozlova, na křižovatce za Věchnovem a opět omezeně v obci Lesoňovice). Od auta to budete mít na místo cca 20 min chůze.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Doprava:

Do Bystřice nad Pernštějnem jezdí vlak. Odtud po červené na rozcestí značených cest a pak dál po žluté až k jezírku. A tam už se snad zorientujete. Štěpánko, pozor, žlutá je dost špatně značená. Z obou směrů občas chybí klíčové značky…

Do Lesoňovic jezdí denně bus a do Věchnova tuším  denně…

Parkování vozidel:

Dá se velmi omezeně parkovat v obci Lesoňovice – nedoporučuji, jsou s tím problémy. Pak se dá pohodlně parkovat v obci Věchnov, ale to je zas dost daleko. Takže pro ty s luxusními vozy vhodnými jen na silnice doporučuji parkoviště 1 až 4. Pro ostatní parkoviště 5 „Na Křižnici“. Příjezd doporučuji od obce Lesoňovice, nebo od Bystřice = totéž. Od Lesoňovic vyjedete nahoru na kopec a těsně za cedulí „Muzeum Bystřice“ odbočíte doleva na polní cestu a hned doprava nahoru. Kdo by jel od Bystřice, doporučuji dojet do Lesoňovic a pak se vrátit zpět na Bystřici a odbočit u cedule „Muzeum Bystřice“.

Autem do RÁJE (bod D) mohou pouze vybraní členové TEAM BUILDINGU, a to až po dohodě s pořadatelem. Nicméně podmínkou je, že jejich vozy mají 4×4 kola… Tedy 16 kol!!!! Bez ohledu na to, že já tam jezdím i s felicií, která má jen jedno kolo… (tedy hnané…)

Cesty od parkovišť k chatě budou na křižovatkách vyznačené bílými krepovými fáborky!!! Kde není fáborek, neodbočujte!!!

A – Parkoviště 1 – Odbočka z cesty do kozlova – Parkuje se na louce, kousek od silnice, je to tam teď možná rozježděné těžaři, takže byste museli nechat auta až v Kozlově – parkování: 49°30'36.155"N, 16°18'41.906"E
B – Parkoviště 5 – Na Křižnici – 49.5126286N, 16.2961267E
C – Parkoviště 2 – konec asfaltové cesty z Věchnova – 49.5086744N, 16.2925964E
D – Moje chata – tedy místo kde bude divočák, oheň tee pee a spousta Kamarádů. I zde se bude dát parkovat, doporučujeme příjezd od bodu E, a jeďte kam až si troufnete…
E – Parkoviště 3 – U silnice, kde se odbočuje – 49.5182039N, 16.2962742E
F – Parkoviště 4 – Vrtěříž – je to na konci asfaltové cesty, ale dá se parkovat i na mnoha místech přímo ve Vrtěříži. 49.5029769N, 16.3096839E

Odkaz na body: http://www.mapy.cz/s/9dGT