ŽIJE MEZI NÁMI – PETR JAHODA

O autorovi: (pozn. red.: Současné trvalé bydliště má v Brně na ul. Jugoslávské. Asi 1O let bydlel v Líšni, kde má dodnes kancelář. Jeho otec, děd – Bělina i praděd, pocházeli z Líšně. Praděd byl pochován na Starém hřbitově.)

Narozen v roce 1963 v Brně. Po ukončení základní školy absolvoval strojní odborné učiliště, střední školu a pedagogické minimum na vysoké škole. Původně byl především tramp. Později horolezec, jeskyňář, skialpinista, vodák, raftař, potápěč… Jeho aktivity směřovaly k cestování, k získávání dovedností a vědomostí umožňujících bezpečný pohyb, pobyt a překonávání překážek v přírodě, k rozvíjení schopnosti v neobvyklých situacích rychle, účelně a účinně reagovat. Z poznávání přírody a jejich zákonů se později stalo zejména poznávání přírodních národů, jejich způsobu života, obživy, zvyků a dovedností Po světě cestuje od roku 1978, pěšky chodí skoro od narození. V dobách totality začínal jako mnozí jiní cestami do Rumunských a Bulharských hor, později také na Sovětský dálný východ. Rumunsko si však oblíbil nejvíce, právě díky milým a pohostinným lidem, pastevcům kteří ve zdejších horách žijí. Ti možná dali směr jeho cestování za přírodními národy.

Nepočítáme-li Evropu, tak procestovat více než 1O afrických zemí, část Amazonie, několik zemí Latinské Ameriky, velký kus lndonézie a další asijské země. Zúčastnil se několika náročných expedic, např. Západní Sajan a Expedice Turkana, byl iniciátorem a organizátorem dalších expedic za přírodními národy, např. Siberut – ostrov lidojedů, Stromoví lidé – Irian Jaya, Divoká Etiopie… ale také polární expedice na Špicberky v zimě, kdy na lyžích urazili více jak 160 kilometrů na přelomu polární noci a polárního dne. Na tuto cestu rád. vzpomíná, ale přesto říká: „Zamiloval jsem si tropické kraje. Rovník je prostě rovník“. Pravděpodobně jako první Čech se dostal až k nejdivočejšímu etiopskému kmeni Surma. Byl jedním z organizátorů a účastníků úspěšné expedice do Pamíru na Pik Lenina (7134 m). Má za sebou bezpočet dalších vysokohorských výstupů na známé i méně známé hory, např. Matterhorn, Mont Blanc, Kilimanjaro ad.

Z cest přivezl kromě množství exponátů, také množství krátkých filmů, z nichž jste několik mohli vidět v České televizi. V roce 1999 o něm byl natočen dvacetiminutový televizní dokument Ego s výstižným názvem „Cesta je cíl… ". Česká televize ho vysílala v květnu roku 2000. Nepravidelně publikuje v Českých i zahraničních časopisech a magazínech. Je autorem cestopisné knihy "Nazí a divocí“ (vydala Mladá fronta v říjnu 2001 ). Pracovat jako průvodce pro některé české cestovní kanceláře. Několik let byl majitelem cestovní kanceláře AAA plus CK. Od roku 2000 je prezidentem Českého klubu cestovatelů.