časopis Cykloturistika – prosinec 2012

Typ článku: Článek

Název článku: Představujeme Český klub cestovatelů

Autor textu: Petr Jahoda

Představujeme Český klub cestovatelů

ČESKÝ KLUB CESTOVATELŮ je nezisková,

veřejně prospěšná organizace. Sdružuje cestovatele zabývající se zejména individuální a kolektivní expediční cestovatelskou činností, ale také jednotlivce a zájmové skupiny osob zabývající se cestováním nebo přírodními sporty majícími vztah k cestování, pobytu v přírodě a překonávání přírodních překážek, například: cykloturistika, horolezectví, paragliding, kaňoning, rafting, jezdectví, jachting, skialpinismus, speleologie, orientační běh a další. Jednou z hlavních náplní činnosti klubu je organizování a podporování významných expedic členů Českého klubu cestovatelů a také pomoc při publikování jejich reportáží, knih a filmů. ČKC proto spolupracuje s médii u nás i v zahraničí.

ČLENOVÉ KLUBU

pravidelně působí na mnoha cestovatelských setkáních organizovaných v české republice nebo i na Slovensku. Jsou zváni přednášet na setkání cestovatelů do Prosiměřic, na GO kameru do Brna, Expo kameru a každoročně sami uspořádají stovky besed s promítáním diapozitivů nebo krátkých filmů z celého světa. Publikují jak v prestižních magazínech, tak i ve všech periodikách, která se třeba jen vzdáleně zabývají cestováním. Jsou členy redakčních rad časopisů a ředitelských rad některých festivalů. Někteří jsou dokonce šéfredaktory outdoorových a cestovatelských magazínů u nás i v zahraničí. Často je můžete slyšet v besedách v různých rádiích, někteří vystupují také v televizních pořadech. Publikují také v zahraničí. Jsou autory mnoha hodnotných cestopisných i odborných knih. Všichni mají společné jedno -lásku k cestování.

Kdo tedy jsou členové českého klubu cestovatelů?

Na našich internetových stránkách (www.ckc.cz) prezentujeme přes padesát našich významných členů, stále aktivních cestovatelů. O každém z nich se tam můžete dozvědět, kdo to je, co dělá a čeho významného dosáhl. Jsou mezi nimi významní polárníci, horolezci, speleologové, paraglidisti, jachtaři, fotografové, malíři, spisovatelé. Dalo by se říci, že zvláštní kategorii členů tvoří cestovatelé cykloturisté.

Nejvýznamnějším z nich je bezpochyby Víťa Dostál, první člověk který objel celou naši planetu na kole. O svých cestách napsal již tři knihy. Stal se členem jako jeden z prvních lidí, kteří vzali myšlenku vzájemné pomoci cestovatelů za svou a rozhodli se ji svým členstvím podpoř!. Nejen Vítovi, ale také řadě podobných patří dík. Jsou to lidé, kteří nejsou zahledění jen do sebe. jsou to lidé, kteří pochopili, že když dají klubu malý kousek sebe, tak to klub může mnohonásobně vrátit jiným cestovatelům, nebo nakonec i jim samotným. Další významní cestovatelé -cykloturisté jsou dva brňáci Antonín Červený, který napsal již dvě knihy o svých cestách na kole, jednu z Nového Zélandu, druhou z Jihoafrické republiky, a Josef Honz, který napsal knihu o cyklistické expedici, jež si dala za cíl přejezd peruánských And.

Zdeněk Berka, bývalý cyklistický závodník, v roce 1982 třetí na Alpe Adria, dvakrát se účastnil Giro ďltalia amatérů se nedávno pustil na kole nejprve do Indie a hned rok na to mu nedalo spát Mexiko, které procestoval společně s Pavlem Sladem a Honzou Vlasákem. Další dva členy klubu, Lucii Kovaříkovou a Michala Jona, kteří se v květnu vydali na dva a půl roku dlouhou cestu na kolech kolem světa, jistě čtenářům Cykloturistiky nemusíme představovat. Zajímavou osobností klubu je Pavol Horváth ze Slovenska (zvaný Brčo), který začal s cykloturistikou, když byl s kamarádem v Číně. Podle jeho slov už jim docházely peníze, a tak si koupili bicykly a dojeli na nich zpátky domů -z Číny! Dalším členem, cyklistou, na kterého bychom v tomto výčtu určitě neměli zapomenout, je Miroslav Pavelka, kterému jsme pro jeho zajímavou knihu s názvem Jak jsme nedojeli na kole do Vietnamu, nedávno našli vydavatele. Měla by tedy vyjít v nejbližší době.

ČLENSTVÍ V KLUBU

Nechceme však nikoho ohromovat klubem, jehož členy mohou být jen významné osobnosti, právě naopak. Jsme otevřeni všem, bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti. Našimi členy je řada lidí, kteří k nám chtějí třeba jen patřit nebo kteří mají zájem o to, aby od nás dostávali informace o naší činnosti a nebo aby mohli čerpat různé slevy, které někteří prodejci členům Českého klubu cestovatelů poskytují.

Členem se může stát každá fyzická a právnická osoba nebo kolektiv osob. Členy klubu mohou být občané České republiky stejně jako občané jiných zemí. Členství není nijak omezeno věkem ani národností. Člen klubu nemusí být cestovatelem ani sportovcem. Z členství v Českém klubu cestovatelů nevyplývají žádné závazky. Máme několik druhů členství, z nichž základní členství je zdarma. Významným úspěchem poslední doby je otevření České galerie Pardubice, jejímž sponzorem je CK Poznání a cestovní agentura Magris. Provozovatelem je právě Český klub cestovatelů. Provoz byl slavnostně zahájen 29. 5. 2002 a bude zde dostatek prostoru pro výstavy našich členů a samozřejmě zde budou vystaveny a také prodávány jejich knihy. Vernisáže nových výstav bývají přibližně každý měsíc.

PŘIHLAŠKY

Každý, koho myšlenka českého klubu cestovatelů zaujala, se můžete stát jeho členem. Přihlášku rádi zašleme, nebo si ji můžete vytisknout přímo z naší prezentace na internetu: www.ckc.cz. SLEVY PRO ČLENY

Poskytují nám je ti prodejci, kteří nemají zájem jen na svém zisku, ale zajímají se také o problémy svých zákazníků, cestovatelů. Dohodli jsem s nimi, že slevami na zakoupené zboží budou přímo podporovat české cestovatele, naše členy, cykloturisty z toho nevyjímaje.

Petr Jahoda, prezident Českého klubu cestovatelů Český klub cestovatelů Belcrediho 18, 628 00 Brno tel.: 606 711 712, e-mail: info@ckc.cz www.ckc.cz

CÍLE ČESKÉHO KLUBU CESTOVATELŮ

  • propagace České republiky, členů Českého klubu cestovatelů a jejich úspěchů -spolupráce s českými i zahraničními mediálními partnery
  • osvětová a vzdělávací činnost -výstavy, přednášky, besedy. -pomoc členům s distribucí filmů, knih a publikováním reportáží v ČR i v zahraničí
  • organizování expedic, cest a sportovních akcí v outdoorových disciplínách
  • získávání finančních prostředků na financování významných projektů a expedicí klubu nebo jeho členů
  • získávání finančních prostředků na osvětovou činnost a provoz Českého klubu cestovatelů

PETR JAHODA

prezident Českého klubu cestovatelů byl účastníkem a organizátorem mnoha významných expedic k přírodním národům, do vysokých hor i za polární kruh, publikuje v českých i zahraničních časopisech, natočil několik dokumentárních filmů pro Českou televizi a je autorem cestopisně-národopisné knihy .Nazí a divocí? (MF 2001).