noviny Týden u nás – 2001/45

Typ článku: Článek

Název článku: Druhá pozvánka na třetí blanenský festivalový Rajbas outdoor Kotlík – Nejdivočejší místa světa

Autor textu: Petr Jahoda

Druhá pozvánka na třetí blanenský festivalový Rajbas outdoor Kotlík

Nejdivočejší místa světa

Blansko bude ve dnech 23.-25. 11. 2001 místem konání III. ročníku cestovatelsko-outdoorového festivalu, který je příležitostí ke zhlédnutí zajímavých programů i osobního setkání s řadou zajímavých osobností. V několika pokračováních se pokusíme z bohaté programové nabídky vybrat ty nejzajímavější.

Dalším z hostů, který zcela určitě vzbudí zaslouženou pozornost, je Petr Jahoda (nar. 1963), původně především tramp, později horolezec, jeskyňář, skialpinista, vodák, raftař, potápěč?. Říká o sobě, že jeho aktivity směřovaly vždy k cestování, k získávání dovedností a vědomostí umožňujících bezpečný pohyb, poby1 a překonávání překážek v přírodě. Po světě cestuje od roku 1978. Procestoval již více než 1O afrických zemí, část Amazonie, několik zemí Latinské Ameriky, velký kus Indonésie a další asijské země. Zúčastnil se několika náročných expedic, např. Západní Sajan a Expedici Turkana, byl iniciátorem a organizátorem dalších expedic, např. Siberut – ostrov lidojedů, Svalbard – polární expedice Špicberky, Stromoví lidé, Divoká Etiopie, kdy se pravděpodobně jako první Čech dostal až k nejdivočejšímu etiopskému kmeni Surma a dalších. Má za sebou řadu vysokohorských výstupů na známé i méně známé hory (z těch známých např. Matterhon, Kilirnanjaro, byl účastníkem úspěšné expedice na Pik Lenina). Z cest přivezl množství zajímavých exponátů a také spoustu filmového materiálu, z něhož vzniklo několik krátkých filmů v produkci české televize. Je majitelem AAA Plus CK a prezidentem českého klubu cestovatelů. Jeho přítomnosti na jedné z přípravných schůzek jsme využili k položení několika otázek: Ze zkušenosti víme, že je velmi těžké Tě zastihnout doma.

Kolik času v roce trávíš na cestách?

„Možná tři, čtyři měsíce strávím v republice, zbytek na cestách.“

V těchto dnech přichází na pulty knihkupectví Tvá kniha z nakladatelství Mladá fronta „Nazí a divocí“. Mohl bys ji trochu přiblížit?

„Ta kniha má v podtitulu ?Nejdivočejší místa světa“ a je o třech destinacích, které jsem si nejvíce oblíbil. Jedna z nich je Západní Papua – lrian Jaya a zdejší domorodci, druhá je malinký ostrov Siberut západně od Sumatry a tou třetí je jižní Etiopie, kde žije několik doopravdy divokých kmenů. Je o lidech, kteří tam žijí, někde dodnes používají kamenné nástroje, kostěné nože, jinde zase chodí zcela nazí. Je prostě o tom, co jsme si možná mysleli, že již před mnoha sty lety přestalo existovat."

Podle čeho si ta nejdivočejší místa vybíráš?

„Někdo bere nejdivočejší místa podle toho, že jsou to vysoké hory, nepřístupné krkolomné štíty, podle toho, že jsou to odlehlá místa v polárních krajích. Já nejdivočejší místa světa vybírám skutečně podle jejich obyvatel. Nerad užívám termín na úrovni doby kamenné, ale tady je ten termín možná přiléhavý. Snažím se do takových míst cestovat hodně často, a to z jediného důvodu. Už nebude dlouho trvat a nebudou ?nejdivočejší“, všude ve světě jsou velké tlaky na to, aby se tito lidé civilizovali a dříve nebo později těmto tlakům zákonitě musí podlehnout."

V poslední době se Tvoje jméno objevuje ve spojitosti se vznikajícím Českým klubem cestovatelů…

„V roce 2000 jsme s několika přáteli tento klub založili a stal jsem se jeho prezidentem. Snažíme se prezentovat české cestování, a to nejen v rámci naší republiky. Nejsou to jen Američani, Italové, Němci, kdo cestují, ale hodně Čechů, kteří cestují a dosahují velkých úspěchů. Členy českého klubu cestovatelů jsou lidé jako třeba Vítězslav Dostál první člověk, který objel celou planetu Zemi na kole, Zdeněk Thoma – jeden z nejuznávanějších cestovatelů – fotografů, Vilém Rudolf a Oldřich Bubák, kterým se podařilo dosáhnout severního i jižního pólu, Martin Mikyska, Čecho-Kanaďan Leoš Šimánek a řada dalších.“ Filmy z cest do opravdové divočiny natočené kamerou Petra Jahody jsou zařazeny do programu pátečního festivalového dne. K osobnímu setkání je možno využít sobotní autogramiády, kde bude představena jeho kniha „Nazí a divocí“.